Contact

Contact Us / odelo/Farba Tianjin Plant

odelo / Farba Tianjin Plant

Auto Light Systems Technology Co. Ltd. No: 1 Building of Nordic Green Industrial Park No: 1 Xinxing Road, Tianjin Hi-tech Industrial Park Wuqing Development Area Tianjin / China


  • Telefon : +86 22 59685366
  • Faks : +86 22 59679820

Contact Form